Ånyo is het Zweedse woord voor ‘vanaf het begin’, vanuit een gefundeerde basis wordt toegewerkt naar het gezamenlijk doel.

Ånyo richt zich hierbij op gezondheid en vitaliteit door het aanbieden van een totaalpakket. Hierin worden sport, bewegen en lifestyle gezien als drie elementen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Deze drie elementen worden ingezet om de slagenkansen te vergroten.

Wanneer de voordelen van de verandering zwaarder doorwegen dan de voordelen van de oude situatie, dan is er sprake van een ‘stap in de goede richting’.

In samenwerking met Ånyo zullen ‘vanaf het begin’ stappen worden gemaakt.

Ånyo, Samen vooruit.