Welkom

Ånyo is een Zweeds woord en betekent vrij vertaald ‘vanaf het begin’. Vanuit een gefundeerde basis wordt toegewerkt naar het gezamenlijk doel.

Met de gedachte ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ licht de focus bij Ånyo op het preventief aanbieden van gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s. Hierin worden bewegen, voeding en bewustwording gezien als drie elementen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. In samenwerking met Ånyo worden ‘vanaf het begin’ stappen in de goede richting gemaakt.

Missie

Ånyo wilt de gezondheid en vitaliteit van de samenleving, op dit moment specifiek gericht op de regio Maastricht, verhogen. Hierbij ligt de focus op het preventief aanbieden van sport en beweging waarbij er een speciale rol is weggelegd voor bewustwording en voorlichting.

Visie

Ånyo is op dit moment een éénmanszaak, de intentie bestaat er op lange termijn verschillende professionals met verschillende expertises aan te trekken. Ånyo zal enkel opdrachten uitvoeren wanneer het bedrijf in staat is om kwaliteit en continuïteit aan te bieden die het nastreeft.

Nick Smeets
Eigenaar Ånyo

Nick Smeets Anyo

Nick Smeets

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in sport en beweging, tijdens mijn studie aan de Fontys Sporthogeschool en de Vrije Universiteit in Amsterdam is mijn interesse in gezondheid en vitaliteit gegroeid. Vanuit deze vier pijlers (sport, beweging, gezondheid en vitaliteit) ben ik me uiteindelijk steeds meer gaan focussen op preventie. Hoe kun je er voor zorgen dat je geniet en tegelijkertijd datgene doet wat het beste is voor jouw lichaam? Met de nodige ambitie ben ik sinds juli 2015 de trotse eigenaar van Ånyo. Mijn hobby is mijn werk, waar ik volop van geniet.

Ånyo, Samen vooruit